Bộ sách Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng vẫn được chúng tôi cập nhật thường xuyên.
Link download từng cuốn sách và đọc trực tuyến chúng tôi vẫn đang tiếp tục đưa lên.

Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ ebook

 1. Bài giảng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 2. Chùa Trấn Quốc cảnh đẹp Hồ Tây - NXB Lao động
 3. Du lịch sinh thái Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam (Phần 1) - Phạm Trung Lương (chủ biên)
 4. Du lịch sinh thái Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam (Phần 2) - Phạm Trung Lương (chủ biên)
 5. Du lịch và du lịch sinh thái Phần 1 - Thế Đạt
 6. Du lịch và du lịch sinh thái Phần 2 - Thế Đạt
 7. Đường đến các di sản thế giới miền Trung Phần 1 - Trần Huy Hùng Cường
 8. Đường đến các di sản thế giới miền Trung Phần 2 - Trần Huy Hùng Cường
 9. Giang sơn Việt Nam đây Non nước Khánh Hòa (Kể cả thị xã Cam Ranh) - Nguyễn Đình Tư
 10. Giáo trình nguyên lý và nghiệp vụ lễ tân - Phạm Thị Cúc
 11. Giáo trình Tổng quan Du lịch - NXB Hà Nội
 12. Ngành Du lịch - Nguyễn Thắng Vu
 13. Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam Marketing du lịch - ThS. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang
 14. Sinh thái học và các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam Phần 1 - GS. Thế Đạt
 15. Sinh thái học và các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam Phần 2 - GS. Thế Đạt
 16. Tiếng Anh dịch vụ khách sạn Phần 1 - Hồng Quang, Ngọc Huyên
 17. Tiếng Anh dịch vụ khách sạn Phần 2 - Hồng Quang, Ngọc Huyên

Bộ sách Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng

Bộ sách Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng vẫn được chúng tôi cập nhật thường xuyên.
Link download từng cuốn sách và đọc trực tuyến chúng tôi vẫn đang tiếp tục đưa lên.

Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ ebook

 1. Bài giảng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 2. Chùa Trấn Quốc cảnh đẹp Hồ Tây - NXB Lao động
 3. Du lịch sinh thái Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam (Phần 1) - Phạm Trung Lương (chủ biên)
 4. Du lịch sinh thái Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam (Phần 2) - Phạm Trung Lương (chủ biên)
 5. Du lịch và du lịch sinh thái Phần 1 - Thế Đạt
 6. Du lịch và du lịch sinh thái Phần 2 - Thế Đạt
 7. Đường đến các di sản thế giới miền Trung Phần 1 - Trần Huy Hùng Cường
 8. Đường đến các di sản thế giới miền Trung Phần 2 - Trần Huy Hùng Cường
 9. Giang sơn Việt Nam đây Non nước Khánh Hòa (Kể cả thị xã Cam Ranh) - Nguyễn Đình Tư
 10. Giáo trình nguyên lý và nghiệp vụ lễ tân - Phạm Thị Cúc
 11. Giáo trình Tổng quan Du lịch - NXB Hà Nội
 12. Ngành Du lịch - Nguyễn Thắng Vu
 13. Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam Marketing du lịch - ThS. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang
 14. Sinh thái học và các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam Phần 1 - GS. Thế Đạt
 15. Sinh thái học và các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam Phần 2 - GS. Thế Đạt
 16. Tiếng Anh dịch vụ khách sạn Phần 1 - Hồng Quang, Ngọc Huyên
 17. Tiếng Anh dịch vụ khách sạn Phần 2 - Hồng Quang, Ngọc Huyên
Đọc thêm..