Pages - Menu

Bộ sách Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng


Bộ sách Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng vẫn được chúng tôi cập nhật thường xuyên.


Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ ebook

 1. Bài giảng Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 2. Chùa Trấn Quốc cảnh đẹp Hồ Tây - NXB Lao động
 3. Du lịch sinh thái Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam (Phần 1) - Phạm Trung Lương (chủ biên)
 4. Du lịch sinh thái Những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam (Phần 2) - Phạm Trung Lương (chủ biên)
 5. Du lịch và du lịch sinh thái Phần 1 - Thế Đạt
 6. Du lịch và du lịch sinh thái Phần 2 - Thế Đạt
 7. Đường đến các di sản thế giới miền Trung Phần 1 - Trần Huy Hùng Cường
 8. Đường đến các di sản thế giới miền Trung Phần 2 - Trần Huy Hùng Cường
 9. Giang sơn Việt Nam đây Non nước Khánh Hòa (Kể cả thị xã Cam Ranh) - Nguyễn Đình Tư
 10. Giáo trình nguyên lý và nghiệp vụ lễ tân - Phạm Thị Cúc
 11. Giáo trình Tổng quan Du lịch - NXB Hà Nội
 12. Ngành Du lịch - Nguyễn Thắng Vu
 13. Sách hướng dẫn du lịch Việt Nam Marketing du lịch - ThS. Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang
 14. Sinh thái học và các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam Phần 1 - GS. Thế Đạt
 15. Sinh thái học và các hệ kinh tế - sinh thái ở Việt Nam Phần 2 - GS. Thế Đạt
 16. Tiếng Anh dịch vụ khách sạn Phần 1 - Hồng Quang, Ngọc Huyên
 17. Tiếng Anh dịch vụ khách sạn Phần 2 - Hồng Quang, Ngọc Huyên