Pages - Menu

Bộ sách Hằng hải


Bộ sách hằng hải vẫn được chúng tôi thường xuyên cập nhật.


Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ ebook

 1. Bách khoa hàng hải và đóng tàu
 2. Chất xếp và bảo quản hàng hóa trên tàu biển
 3. Cơ học kết cấu tàu thủy
 4. Công nghệ đóng và sữa chữa tàu thủy Phần 1
 5. Công nghệ đóng và sữa chữa tàu thủy Phần 2
 6. Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy
 7. Công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu
 8. Công ước quốc tế về Hàng hải  Solas 1974
 9. Công ước quốc tế về tàu biển.doc"
 10. Điều động tàu  Phần 1
 11. Điều động tàu Phần 2
 12. Giáo trình An toàn lao động hàng hải
 13. Giáo trình Âu Tàu
 14. Giáo trình Dao động tàu thủy  Phần 2 - Dao động tàu thủy
 15. Giáo trình Dao động tàu thủy Phần 1 - Dao động tuyến tính
 16. Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Kinh tế vận tải.doc"
 17. Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Thực hành hàn.doc"
 18. Giáo trình đào tạo máy trưởng hạng ba môn Thực hành nguội.doc"
 19. Giáo trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba môn Điện tàu thủy.doc"
 20. Giáo trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba môn Hàng hải và thiết bị hàng hải.doc"
 21. Giáo trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba môn Kinh tế vận tải.doc"
 22. Giáo trình đào tạo thuyền trưởng hạng ba môn Máy tàu thủy.doc"
 23. Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 1) - ĐH Hàng hải
 24. Giáo trình Địa văn hàng hải (phần 2) - ĐH Hàng hải
 25. Giáo trình Điều động tàu - ĐH Hàng hải
 26. Giáo trình Hàn tàu
 27. Giáo trình hệ thống động lực tàu thủy
 28. Giáo trình Kết cấu tàu thủy Tập 1 - Phần 2
 29. Giáo trình Kết cấu tàu thủy Tập 1- Phần 1
 30. Giáo trình La bàn từ hàng hải
 31. Giáo trình Luật biển - ĐH Hàng hải
 32. Giáo trình Lý thuyết thiết kế tàu thủy  Phần 1
 33. Giáo trình Lý thuyết thiết kế tàu thủy  Phần 2
 34. Giáo trình Pháp luật hàng hải (Phần 1) - ĐH Hàng hải
 35. Giáo trình Pháp luật hàng hải (Phần 2) - ĐH Hàng hải
 36. Giáo trình Ship construtor
 37. Giáo trình Thiết kế tàu thủy Phần 1
 38. Giáo trình Thiết kế tàu thủy Phần 2
 39. Giáo trình Xếp dỡ hoàn chỉnh
 40. Hệ thống tàu
 41. Hướng dẫn đồ án môn học Thủy năng  Phần 1
 42. Hướng dẫn đồ án môn học Thủy năng  Phần 2
 43. Khai thác động cơ đốt trong tàu quân sự
 44. Luật hàng hải
 45. Lý thuyết tàu Tập 1 - Tĩnh học - Động lực học tàu thủy
 46. Lý thuyết tàu thủy  Phần 1
 47. Lý thuyết tàu thủy  Phần 2
 48. Lý thuyết tàu thủy Tập 2
 49. Sổ tay Hàng hải = Masters' _ Deck Officers' Handbook  Tập 1 - Phần 1
 50. Sổ tay Hàng hải = Masters' _ Deck Officers' Handbook  Tập 1 - Phần 2
 51. Sổ tay Hàng hải = Masters' _ Deck Officers' Handbook  Tập 2
 52. Sổ tay kỹ thuật - Phần vỏ tàu thủy
 53. Sổ tay thiết bị tàu thủy
 54. Thuật ngữ kỹ thuật đăng kiểm và đóng tàu Anh Việt
 55. Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu Anh - Việt
 56. Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh - Việt (từ điển tranh )
 57. Tự động hóa tính toán thiết kế tàu