Tổng hợp bộ sách truyện Trung Hoa các thể loại.
Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ truyện

  1. Bao Công xử án - Nguyễn Văn Thủy.epub
  2. Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Khuyết Danh.epub
  3. Bát Trận Đồ - Đỗ Phủ.epub
  4. Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương - Đào Trung Sơn.epub
  5. BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH - Hồng Lĩnh Sơn.epub
  6. BÍ MẬT MỘ TẦN THỦY HOÀNG - Hồng Lĩnh Sơn.epub
  7. Càn Long Du Giang Nam - Thanh Phong (dịch giả).epub
  8. Chung Vô Diệm - Tô Chẩn.epub
  9. Dạ Đàm Tùy Lục(hậu Liêu Trai) - Hòa Bang Nghạch.epub
  10. Đoán Án Kỳ Quan - nhiều tác giả.epub
  11. Đông Châu Liệt Quốc - Phùng mộng Long.epub
  12. Du Tử Ngâm - Mạnh Giao.epub
  13. Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa - Hùng Đại Mộc.epub
  14. Duyên Nợ Ba Sinh - Thần Long.epub
  15. Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài.epub
  16. Hàn Phi Tử - Nguyễn Hiến Lê _ Giản Chi.epub
  17. Hán sở tranh hùng - Mộng Bình Sơn Dịch Thuật.epub
  18. Hậu Thủy Hử - Thi Nại Am.epub
  19. Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần.epub
  20. Kim Bình Mai - Tiếu Tiếu Sinh.epub
  21. Lã Bất Vi - Hàn Diệu Kì.epub
  22. La Thông Tảo Bắc - Tô Chẩn.epub
  23. Liêt Tử và Dương Tử - Nguyễn Hiến Lê.epub
  24. Liêu Trai Chí Dị - Bồ Tùng Linh.epub
  25. Liêu Trai Chí Dị II - Bồ Tùng Linh.epub
  26. Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản.epub
  27. Một chuyện tình đầy nước mắt - Liên Thục Hương.epub
  28. Mưu Trí Thời Tần Hán - Dương Nhạn Sinh - Bạo Thúc Diễm - Chu Chính Thư.epub
  29. Mưu trí thời Tùy Đường - Khuyết Danh.epub
  30. Người cha phi thường - Yang Hong Ying.epub
  31. Người Con Dâu - Nguyễn Vạn Lý.epub
  32. Nhạc Phi Diễn Nghĩa - Khuyết Danh.epub
  33. NHO LÂM NGOẠI SỬ - Ngô Kính Tử.epub
  34. Nhục bồ đoàn - Lý Ngư.epub
  35. PHO TƯỢNG QUAN ÂM - Lâm Ngữ Đường.epub
  36. Phong kiếm xuân thu - Tô Chẩn (dịch giả).epub
  37. Phong Thần Diễn Nghĩa - Hứa Trọng Lâm.epub
  38. Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê.epub
  39. Sử Ký Tư Mã Thiên - Tư Mã Thiên.epub
  40. Sử Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê.epub
  41. Tái Sanh Duyên - Mộng Bình Sơn.epub
  42. Tam Hạ Nam Đường - Khuyết Danh.epub
  43. Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung.epub
  44. Tam sinh tam thế - Thập Lý Đào Hoa - Đường Thất công tử.epub
  45. Tây Du Hài Hước - 周锐-Zhou Rui (Chu Nhuệ).epub
  46. Tây du ký - Ngô thừa Ân.epub
  47. Tây Sở Bá Vương Hạng Võ - Thường Vạn Sinh.epub
  48. Tế Điên Hoà Thượng - Khánh vân cư sĩ.epub
  49. Tể Tướng Lưu Gù - Ân Văn Thạc.epub
  50. Thanh Cung Mười Ba Triều - Hứa Tiếu Thiên.epub
  51. THẤT CHƠN NHƠN QUẢ - Huỳnh-Vinh-Lượng.epub
  52. Thủy Hử - Thi Nại Am.epub
  53. Thuỷ Hử Truyện - Thi Nại Am.epub
  54. THUÝ THUÝ TRUYỆN - Cù Hựu.epub
  55. THUYẾT ĐƯỜNG - Vô Danh.epub
  56. Tiết Đinh San chinh Tây - Khuyết Danh.epub
  57. Tiết Nhơn Quí Chinh Đông - Tô Chẩn (dịch giả).epub
  58. Tình hé môi sầu - Từ Tốc.epub
  59. Tình sử Võ Tắc Thiên - Lâm Ngữ Đường.epub
  60. Tình Sử Vương Chiêu Quân - La Lan.epub
  61. Tôn tử binh pháp - Tôn Vũ.epub
  62. Treo Cao Ðèn Lồng - Tô Đồng.epub
  63. Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán - Khuyết Danh.epub
  64. Trung Hoa Kim Cổ Kỳ Nhân - Phan Hồng Trung.epub
  65. Từ Tiểu Tam - Huỳnh Song Dị Thảo.epub
  66. Tục Tái Sanh Duyên - Khuyết Danh.epub
  67. Tùy Đường Diễn Nghĩa - Chữ Nhân Hoạch.epub
  68. Vạn Huê Lầu diễn nghĩa - Khuyết Danh.epub
  69. Xuân thu oanh liệt - Tô Chẩn (dịch giả).epub
  70. Z1. Ngày xuân thanh bình đọc Lương Châu Từ của Vương Hàn - Trương Thái Du.epub

Truyện Trung Hoa

Tổng hợp bộ sách truyện Trung Hoa các thể loại.
Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ truyện

  1. Bao Công xử án - Nguyễn Văn Thủy.epub
  2. Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Khuyết Danh.epub
  3. Bát Trận Đồ - Đỗ Phủ.epub
  4. Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương - Đào Trung Sơn.epub
  5. BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH - Hồng Lĩnh Sơn.epub
  6. BÍ MẬT MỘ TẦN THỦY HOÀNG - Hồng Lĩnh Sơn.epub
  7. Càn Long Du Giang Nam - Thanh Phong (dịch giả).epub
  8. Chung Vô Diệm - Tô Chẩn.epub
  9. Dạ Đàm Tùy Lục(hậu Liêu Trai) - Hòa Bang Nghạch.epub
  10. Đoán Án Kỳ Quan - nhiều tác giả.epub
  11. Đông Châu Liệt Quốc - Phùng mộng Long.epub
  12. Du Tử Ngâm - Mạnh Giao.epub
  13. Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa - Hùng Đại Mộc.epub
  14. Duyên Nợ Ba Sinh - Thần Long.epub
  15. Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài.epub
  16. Hàn Phi Tử - Nguyễn Hiến Lê _ Giản Chi.epub
  17. Hán sở tranh hùng - Mộng Bình Sơn Dịch Thuật.epub
  18. Hậu Thủy Hử - Thi Nại Am.epub
  19. Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần.epub
  20. Kim Bình Mai - Tiếu Tiếu Sinh.epub
  21. Lã Bất Vi - Hàn Diệu Kì.epub
  22. La Thông Tảo Bắc - Tô Chẩn.epub
  23. Liêt Tử và Dương Tử - Nguyễn Hiến Lê.epub
  24. Liêu Trai Chí Dị - Bồ Tùng Linh.epub
  25. Liêu Trai Chí Dị II - Bồ Tùng Linh.epub
  26. Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản.epub
  27. Một chuyện tình đầy nước mắt - Liên Thục Hương.epub
  28. Mưu Trí Thời Tần Hán - Dương Nhạn Sinh - Bạo Thúc Diễm - Chu Chính Thư.epub
  29. Mưu trí thời Tùy Đường - Khuyết Danh.epub
  30. Người cha phi thường - Yang Hong Ying.epub
  31. Người Con Dâu - Nguyễn Vạn Lý.epub
  32. Nhạc Phi Diễn Nghĩa - Khuyết Danh.epub
  33. NHO LÂM NGOẠI SỬ - Ngô Kính Tử.epub
  34. Nhục bồ đoàn - Lý Ngư.epub
  35. PHO TƯỢNG QUAN ÂM - Lâm Ngữ Đường.epub
  36. Phong kiếm xuân thu - Tô Chẩn (dịch giả).epub
  37. Phong Thần Diễn Nghĩa - Hứa Trọng Lâm.epub
  38. Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê.epub
  39. Sử Ký Tư Mã Thiên - Tư Mã Thiên.epub
  40. Sử Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê.epub
  41. Tái Sanh Duyên - Mộng Bình Sơn.epub
  42. Tam Hạ Nam Đường - Khuyết Danh.epub
  43. Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung.epub
  44. Tam sinh tam thế - Thập Lý Đào Hoa - Đường Thất công tử.epub
  45. Tây Du Hài Hước - 周锐-Zhou Rui (Chu Nhuệ).epub
  46. Tây du ký - Ngô thừa Ân.epub
  47. Tây Sở Bá Vương Hạng Võ - Thường Vạn Sinh.epub
  48. Tế Điên Hoà Thượng - Khánh vân cư sĩ.epub
  49. Tể Tướng Lưu Gù - Ân Văn Thạc.epub
  50. Thanh Cung Mười Ba Triều - Hứa Tiếu Thiên.epub
  51. THẤT CHƠN NHƠN QUẢ - Huỳnh-Vinh-Lượng.epub
  52. Thủy Hử - Thi Nại Am.epub
  53. Thuỷ Hử Truyện - Thi Nại Am.epub
  54. THUÝ THUÝ TRUYỆN - Cù Hựu.epub
  55. THUYẾT ĐƯỜNG - Vô Danh.epub
  56. Tiết Đinh San chinh Tây - Khuyết Danh.epub
  57. Tiết Nhơn Quí Chinh Đông - Tô Chẩn (dịch giả).epub
  58. Tình hé môi sầu - Từ Tốc.epub
  59. Tình sử Võ Tắc Thiên - Lâm Ngữ Đường.epub
  60. Tình Sử Vương Chiêu Quân - La Lan.epub
  61. Tôn tử binh pháp - Tôn Vũ.epub
  62. Treo Cao Ðèn Lồng - Tô Đồng.epub
  63. Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán - Khuyết Danh.epub
  64. Trung Hoa Kim Cổ Kỳ Nhân - Phan Hồng Trung.epub
  65. Từ Tiểu Tam - Huỳnh Song Dị Thảo.epub
  66. Tục Tái Sanh Duyên - Khuyết Danh.epub
  67. Tùy Đường Diễn Nghĩa - Chữ Nhân Hoạch.epub
  68. Vạn Huê Lầu diễn nghĩa - Khuyết Danh.epub
  69. Xuân thu oanh liệt - Tô Chẩn (dịch giả).epub
  70. Z1. Ngày xuân thanh bình đọc Lương Châu Từ của Vương Hàn - Trương Thái Du.epub

Đọc thêm..