Pages - Menu

Download mật khẩu giải nén tất cả các file


Mua tất cả ebook trên website chỉ với 20k.
Tất cả các bộ sách trên website đều nén thành 1 file .rar và dùng một mật khẩu chung để giải nén tất cả, để lấy mật khẩu bạn có thể mua bằng một trong các hình thức sau:
Mật khẩu trùng với mã Coupon, bạn nào trước đang dùng Coupon để download thì vẫn dùng cho giải nén các file bình thường

Lấy Mật Khẩu tự động ngay sau khi thanh toán

1. Mua mật khẩu qua website 123doc.org:(20k)
            Khi bạn mua tài liệu: 

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM IQ CÓ ĐÁP ÁN

thì trong file đính kèm theo tài liệu có chứa Mật khẩu để bạn giải nén tất cả mọi file  trên website.

2. Mua Mật khẩu thông qua paypal hoặc thẻ tín dụng theo link sau(sau khi thanh toán bạn tải về file đính kèm chứa mật khẩu):Thanh toán xong liên hệ nhận mật khẩu

3.  Các bạn mua mình thẻ viettel 20k rồi gửi qua face: https://www.facebook.com/thuvienso24h.tk ,  hoặc atmd4334@gmail.com

mình gửi lại pass cho các bạn.