Pages - Menu

Truyện Trung Hoa

Tổng hợp bộ sách truyện Trung Hoa các thể loại.
Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ truyện

 1. Bao Công xử án - Nguyễn Văn Thủy.epub
 2. Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa - Khuyết Danh.epub
 3. Bát Trận Đồ - Đỗ Phủ.epub
 4. Bí Mật Lăng Mộ Sở Bá Vương - Đào Trung Sơn.epub
 5. BÍ MẬT MỘ KHỔNG MINH - Hồng Lĩnh Sơn.epub
 6. BÍ MẬT MỘ TẦN THỦY HOÀNG - Hồng Lĩnh Sơn.epub
 7. Càn Long Du Giang Nam - Thanh Phong (dịch giả).epub
 8. Chung Vô Diệm - Tô Chẩn.epub
 9. Dạ Đàm Tùy Lục(hậu Liêu Trai) - Hòa Bang Nghạch.epub
 10. Đoán Án Kỳ Quan - nhiều tác giả.epub
 11. Đông Châu Liệt Quốc - Phùng mộng Long.epub
 12. Du Tử Ngâm - Mạnh Giao.epub
 13. Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa - Hùng Đại Mộc.epub
 14. Duyên Nợ Ba Sinh - Thần Long.epub
 15. Gót sen ba tấc - Phùng Ký Tài.epub
 16. Hàn Phi Tử - Nguyễn Hiến Lê _ Giản Chi.epub
 17. Hán sở tranh hùng - Mộng Bình Sơn Dịch Thuật.epub
 18. Hậu Thủy Hử - Thi Nại Am.epub
 19. Hồng Lâu Mộng - Tào Tuyết Cần.epub
 20. Kim Bình Mai - Tiếu Tiếu Sinh.epub
 21. Lã Bất Vi - Hàn Diệu Kì.epub
 22. La Thông Tảo Bắc - Tô Chẩn.epub
 23. Liêt Tử và Dương Tử - Nguyễn Hiến Lê.epub
 24. Liêu Trai Chí Dị - Bồ Tùng Linh.epub
 25. Liêu Trai Chí Dị II - Bồ Tùng Linh.epub
 26. Lưu Công Kỳ Án - Chân Tàng Bản.epub
 27. Một chuyện tình đầy nước mắt - Liên Thục Hương.epub
 28. Mưu Trí Thời Tần Hán - Dương Nhạn Sinh - Bạo Thúc Diễm - Chu Chính Thư.epub
 29. Mưu trí thời Tùy Đường - Khuyết Danh.epub
 30. Người cha phi thường - Yang Hong Ying.epub
 31. Người Con Dâu - Nguyễn Vạn Lý.epub
 32. Nhạc Phi Diễn Nghĩa - Khuyết Danh.epub
 33. NHO LÂM NGOẠI SỬ - Ngô Kính Tử.epub
 34. Nhục bồ đoàn - Lý Ngư.epub
 35. PHO TƯỢNG QUAN ÂM - Lâm Ngữ Đường.epub
 36. Phong kiếm xuân thu - Tô Chẩn (dịch giả).epub
 37. Phong Thần Diễn Nghĩa - Hứa Trọng Lâm.epub
 38. Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em - Minh Hiểu Khê.epub
 39. Sử Ký Tư Mã Thiên - Tư Mã Thiên.epub
 40. Sử Trung Quốc - Nguyễn Hiến Lê.epub
 41. Tái Sanh Duyên - Mộng Bình Sơn.epub
 42. Tam Hạ Nam Đường - Khuyết Danh.epub
 43. Tam Quốc Diễn Nghĩa - La Quán Trung.epub
 44. Tam sinh tam thế - Thập Lý Đào Hoa - Đường Thất công tử.epub
 45. Tây Du Hài Hước - 周锐-Zhou Rui (Chu Nhuệ).epub
 46. Tây du ký - Ngô thừa Ân.epub
 47. Tây Sở Bá Vương Hạng Võ - Thường Vạn Sinh.epub
 48. Tế Điên Hoà Thượng - Khánh vân cư sĩ.epub
 49. Tể Tướng Lưu Gù - Ân Văn Thạc.epub
 50. Thanh Cung Mười Ba Triều - Hứa Tiếu Thiên.epub
 51. THẤT CHƠN NHƠN QUẢ - Huỳnh-Vinh-Lượng.epub
 52. Thủy Hử - Thi Nại Am.epub
 53. Thuỷ Hử Truyện - Thi Nại Am.epub
 54. THUÝ THUÝ TRUYỆN - Cù Hựu.epub
 55. THUYẾT ĐƯỜNG - Vô Danh.epub
 56. Tiết Đinh San chinh Tây - Khuyết Danh.epub
 57. Tiết Nhơn Quí Chinh Đông - Tô Chẩn (dịch giả).epub
 58. Tình hé môi sầu - Từ Tốc.epub
 59. Tình sử Võ Tắc Thiên - Lâm Ngữ Đường.epub
 60. Tình Sử Vương Chiêu Quân - La Lan.epub
 61. Tôn tử binh pháp - Tôn Vũ.epub
 62. Treo Cao Ðèn Lồng - Tô Đồng.epub
 63. Triệu Phi Yến trong cung nhà Hán - Khuyết Danh.epub
 64. Trung Hoa Kim Cổ Kỳ Nhân - Phan Hồng Trung.epub
 65. Từ Tiểu Tam - Huỳnh Song Dị Thảo.epub
 66. Tục Tái Sanh Duyên - Khuyết Danh.epub
 67. Tùy Đường Diễn Nghĩa - Chữ Nhân Hoạch.epub
 68. Vạn Huê Lầu diễn nghĩa - Khuyết Danh.epub
 69. Xuân thu oanh liệt - Tô Chẩn (dịch giả).epub
 70. Z1. Ngày xuân thanh bình đọc Lương Châu Từ của Vương Hàn - Trương Thái Du.epub