Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (1992-2008)

Nhan đề: Quá trình giải quyết vấn đề ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (1992-2008)
Tác giả: Trần, Đăng Kế.
Chủ đề/Từ khóa: Mekong River Delta (Vietnam) -- History.
Đồng bằng Sông Cửu Long (Việt Nam) -- Lịch sử.
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Series/Report no.: 62.22.54.05
Mô tả: 233 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4871
Bộ sưu tập:Đại học Quốc gia TP.HCM-VNUHCM
Download toàn văn luận văn : Tại Đây
Tóm tắt luận văn:

Đăng nhận xét