Pages - Menu

Giáo trình Công nghệ hóa - Thực phẩm


Bộ sách giáo trình công nghệ hóa - thực phẩm sẽ được cập nhật thường xuyên

Link download bộ sách : Tại Đây
Download mật khẩu giải nén: Tại Đây

Danh sách bộ ebook


 1. Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp - PGS.TS. Lê Văn Hoàng
 2. Các quá trình xử lý để sản xuất nhiên liệu sạch - NXB Khoa học và kỹ thuật
 3. Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm (Tập 4) - GS.TSKH. Nguyễn Bin
 4. Công nghệ axit sunfuric - Đỗ Bình
 5. Công nghệ chế biến dầu mỏ - NXB Khoa học và Kỹ thuật
 6. Công nghệ chế biến thực phẩm Phần 1 - NXB Trẻ
 7. Công nghệ chế biến thực phẩm Phần 2 - NXB Trẻ
 8. Công nghệ sản xuất Malt và Bia - PGS.TS Hoàng Đình Hòa
 9. Công nghệ tổng hợp hữu cơ-hóa dầu - NXB Khoa học và kỹ thuật
 10. Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực - NXB Hà Nội
 11. Giáo trình Công nghệ bảo quản và Chế biến sản phẩm chăn nuôi - PGS.TS. Trần Như Khuyên (chủ biên)
 12. Giáo trình Công nghệ chế biến khí tự nhiên và khí đồng hành - Nguyễn Thị Minh Hiền
 13. Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa - TS. Lâm Xuân Thanh
 14. Giáo trình Công nghệ chế biến thực phẩm đóng hộp - ThS. Lê Mỹ Hồng
 15. Giáo trình Công nghệ sinh học thực phẩm II - ĐH Đà Nẵng
 16. Giáo trình Hóa hữu cơ - ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương
 17. Giáo trình Hóa phân tích định tính - GV. Nguyễn Thị Mỹ Chăm
 18. Giáo trình Kiểm tra chất lượng thực phẩm - GS.TS. Phạm Xuân Vượng
 19. Giáo trình Mô phỏng công nghệ hóa học - ĐH Bách khoa Hà Nội
 20. Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ - NXB Hà Nội
 21. Giáo trình Phân tích định tính Phần 1 - TS.DS. Lê Thị Hải Yến (chủ biên)
 22. Giáo trình Phân tích định tính Phần 2 - TS.DS. Lê Thị Hải Yến (chủ biên)
 23. Giáo trình Sinh học thực phẩm - TS. Trương Thị Minh Hạnh
 24. Giáo trình tập huấn kiến thức về ATTP cho người trực tiếp sản xuất chế biến và kinh doanh thực phẩm Phần 1
 25. Giáo trình tập huấn kiến thức về ATTP cho người trực tiếp sản xuất chế biến và kinh doanh thực phẩm Phần 2
 26. Hóa học dầu mỏ và khí - PGS.TS. Đinh Thị Ngọ
 27. Hóa sinh công nghiệp - Lê Ngọc Tú
 28. Ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành dùng cho Công nghệ hóa học, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học
 29. Sản xuất chất thơm thiên nhiên và tổng hợp - PGS.TS. Văn Đình Đệ
 30. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất Tập 1 - NXB Khoa học kỹ thuật
 31. Sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất Tập 2 - NXB Khoa học kỹ thuật
 32. Ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi gia súc và bảo quản sản phẩm - NXB Lao động